top of page

Personuppgiftspolicy för studionare.com

Studionare.com hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). 

Vad samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in, lagrar och använder för de personer, och eventuellt det företag en person företräder, är den information som anges på vår hemsida, via kontaktformulär, via e-post, telefon eller på annat sätt som är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, företagsnamn och vid enstaka fall personnummer. 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan till studionare.se används för kommunikation med den som tagit kontakt med studionare.com och via evenemang och deltagande vid olika evenemang. De personuppgifter som lämnas specifikt i samband med ansökan till evenemang hos studionare.com används på webbplattformen studionare.com enligt avtal.

Vi delar inte din information

Vi delar inga personuppgifter till tredje part, såvida vi inte är förpliktigade att göra det enligt lag.

Dina rättigheter

I enlighet med EU´s dataskyddslagstiftning (GDPR) äger alla personer rätt att när som helst begära:

  • Ett registerutdrag om den personinformation som vi behandlar.

  • Rättelse av felaktiga personuppgifter.

  • Radering, begränsning och behandling av dina personuppgifter.

En begäran om att få tillgång till, eller en utskrift på, de personuppgifter vi har om dig måste ske skriftligen. Vi svarar inom en månad i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi strävar efter att säkerställa att den information vi har registrerad om dig alltid är korrekt. Hjälp oss att hålla dina personuppgifter uppdaterade genom att meddela eventuella ändringar till studioniare@gmail.com

Uppdateringar och ändringar

Om vi gör ändringar i denna policy kommer de att tillkännages på designscen.se och, om så är lämpligt, delges dig via e-post.

Personuppgiftspolicyn uppdaterades 2021-10-10.

Kontakta oss gärna om du har några frågor!

Kontaktuppgifter:

Studion Åre, ek. för.

Organisationsnummer: 769638-7716

Postadress Stationsvägen 22, 837 52 Åre

Besöksadress Studion Åre, Stationsvägen 22, 837 52 Åre

Vi använder cookies

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies.

bottom of page