top of page

Bokningsvillkor Och Därmed Basta!

Bokningsvillkor

Bokningens giltighet gäller från kl 08.00 och skall returneras senast kl 17.00 dagen då bokningen är satt att avslutas om ingen annan överenskommelse har nåtts med Studion Åre på förhand. Vad som sker då detta ej uppfylls går att läsa i hyresregel § 4.

§ 1. Du är som hyrestagare ansvarig för den utrustning du hyr av oss under hela hyresperioden.

§ 2. Vid skada eller förlust av någon produkt under hyresperioden kommer hyrestagaren att debiteras reparationskostnad samt eventuell värdeminskning eller inköp av lika/likvärdig produkt. Ej återlämnad produkt eller att produkten har blivit ersatt med liknande produkt, likställs med stöld och polisanmäls. Produkter som under hyresperioden har gått sönder men där hyrestagaren ej meddelar Studion Åre detta gör att hyrestagaren debiteras produktens fulla värde.

§ 3. Studion Åre äger produkterna. Hyrestagaren får inte låna ut, sälja, pantsätta, hyra ut eller överlåta produkterna utan skriftligt medgivande från Studion Åre.

§ 4. Förlängning av hyresperiod måste godkännas av Studion Åre innan ordinarie hyresperiods slut. I annat fall debiteras 400 sek i förseningsavgift, utöver ordinarie hyresperiod. Detsamma gäller då produkten ej returneras tillbaka till Studion Åre direkt vid hyresperiodens slut.

§ 5. Hyreskostnaden betalas alltid vid bokning/avhämtning. Så länge ingen annan överenskommelse nås. Hyreskostnaden debiteras hyrestagaren från påbörjat dygn. Ingen bokning är giltig före inkommen betalning, så länge ingen annan överenskommelse nås.

§ 6. Åverkan, modifiering eller avlägsnande av märkning eller annan åverkan på produkterna är inte tillåtet och kommer att medföra saneringskostnader eller inköp av lika/likvärdig produkt.

§ 7. Studion Åre är ansvarig för att produkterna är i funktionsdugligt skick. Vid fel på produkterna skall detta anmälas till Studion Åre snarast.

§ 8. Produkterna räknas som stöldbegärliga. Vid stöld är hyrestagaren skyldig att göra en polisanmälan samt underrätta Studion Åre. Hyrestagaren kommer debiteras produkten dess fulla värde.

§ 9. Produkterna eller hyrestagaren är inte försäkrade genom Studion Åre. Hyrestagaren ansvarar själv för att ha en tillräcklig privat/hemförsäkring.

§ 10. Giltig legitimation (körkort/pass/motsvarande) är ett krav vid hyra.

§ 11. Hyrestagaren och Studion Åre skall gemensamt kontrollera produkterna efter kända och okända brister så inga oklarheter skall uppkomma vid återlämning.

§ 12. Hyrestagaren är ansvarig för att produkterna endast används på för dem avsett sätt.

§ 13. Utlämning och återlämning av produkterna sker på Stationsvägen 22, 837 52 Åre om inget annat avtalas med Studion Åre vid hyrtillfället. 

§ 14. Vid avbokning fram till och med tre dagar innan hyresperiodens början återbetalas hela hyresbeloppet utom första dagens hyra, detta oavsett anledning. Ni har dock möjligheten att omboka er bokning till ett senare datum inom 30 dagar från det ursprungliga hyresdatumet kostnadsfritt och i mån av tillgång. Fri ombokning kan endast utnyttjas en gång per bokning. Vi återbetalar ej om produkterna återlämnas före hyresperiodens slut eller om hyresperioden ej skall utnyttjas i sin fulla längd.

Ångerrätt? Du som hyrestagare har rätt att inom 14 dagar häva din beställning från det att du lagt din bokning. Det gör du genom att kontakta oss på studioniare@gmail.com eller (någons telefonnummer) Redan uthämtad bokning återbetalas ej.

§ 15. Hyrestagaren är själv ansvarig för att ha den kunskap som krävs för att hantera produkterna och vistas i de miljöer som produkterna är gjorda för. 

§ 16. Hyresavtalet är giltigt oavsett väder.

§ 17. Rabattkoder är endast giltiga vid bokningstillfället. Kreditering i efterhand sker ej.

§ 18. Alla våra priser är inklusive moms, om inget annat anges.

 

Integritet och Säkerhet

Studion Åre ek. förening

Orgnr: 

Adress: Studion Åre, Stationsvägen 22, 837 52 Åre

Senast ändrad 2021-07-29

bottom of page