top of page
_DSC3126.jpg

Bastubladet

LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION OCH BRUKSANVISNING NOGA FÖRE ANVÄNDNING. BEHÅLL DENNA INSTRUKTION TILL NÄSTA BASTARE. 

• Vid användning måste tältet förankras väl i marken med exempelvis tältpinnar samt vindrep i träd eller dylikt.

• Vi rekommenderar inte användning av tältet vid vindhastigheter över 15 m/s.

• Använd torr ved för att få rätt temperatur och förbränning. Försäkra dig om att eldningsförbud inte råder innan eldning sker. Elda inte skogsris, större mängder papper         eller annat som kan medföra gnistor och antända omgivningen.

• Se till att luftventilen bakom aggregatet är väl öppet samt att alla skorstensdelar är     väl ihopsatta.

• Kontrollera skorstensrörets utlopp, ett säkerhetsavstånd till träd, m.m. bör beaktas. 

• Förvara inte antändliga vätskor i bastun såsom lampolja, fotogenlampor, bensin, etc.

då dessa kan antändas vid högre temperaturer.

• Tänk på att skydda marken/underlaget under och runt om kaminen så inte brand uppstår vid eldning. Tänk på naturen.

• OBS! Se till att aggregatets ben är fullt utfällda samt låsta och att aggregatet står vågrätt och stabilt.

• Ta inte i aggregatet eller skorsten när dessa är varma. Informera eventuella gäster. 

• Aggregatet får endast användas utomhus. Aggregatet är ej godkänt för eldning inomhus.

• Tänk på att tömma askfatet samt rengöra skorstenen regelbundet.

• Om ditt tält har fönster, säkerställ god ventilation efter användning och rulla upp fönstrets mörkläggningsdel så fönstret kan torka.

• Lämna ej eld eller varmt aggregat utan uppsikt.

• Konsumera alkohol med förnuft under bastubad.

• När bastun ej används, ta bort övre delen av skorstenen och stäng igen så inte eventuellt regnvatten kommer in i kaminen.

bottom of page